Podatność CVE-2021-36170


Publikacja: 2021-10-06

Opis:
An information disclosure vulnerability [CWE-200] in FortiAnalyzerVM and FortiManagerVM versions 7.0.0 and 6.4.6 and below may allow an authenticated attacker to read the FortiCloud credentials which were used to activate the trial license in cleartext.

Typ:

CWE-522

(Insufficiently Protected Credentials)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Fortinet -> Fortianalyzer 
Fortinet -> Fortimanager 

 Referencje:
https://fortiguard.com/advisory/FG-IR-21-112

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top