Podatność CVE-2021-36181


Publikacja: 2021-11-02

Opis:
A concurrent execution using shared resource with improper Synchronization vulnerability ('Race Condition') in the customer database interface of FortiPortal before 6.0.6 may allow an authenticated, low-privilege user to bring the underlying database data into an inconsistent state via specific coordination of web requests.

Typ:

CWE-362

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Fortinet -> Fortiportal 

 Referencje:
https://fortiguard.com/advisory/FG-IR-21-102

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top