Podatność CVE-2021-36183


Publikacja: 2021-11-02

Opis:
An improper authorization vulnerability [CWE-285] in FortiClient for Windows versions 7.0.1 and below and 6.4.2 and below may allow a local unprivileged attacker to escalate their privileges to SYSTEM via the named pipe responsible for Forticlient updates.

Typ:

CWE-863

(Incorrect Authorization)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Fortinet -> Forticlient 

 Referencje:
https://fortiguard.com/advisory/FG-IR-20-079

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top