Podatność CVE-2021-36188


Publikacja: 2021-12-08

Opis:
A improper neutralization of input during web page generation ('cross-site scripting') in Fortinet FortiWeb version 6.4.1 and below, 6.3.15 and below allows attacker to execute unauthorized code or commands via crafted GET parameters in requests to login and error handlers

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Fortinet -> Fortiweb 

 Referencje:
https://fortiguard.com/advisory/FG-IR-21-118

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top