Podatność CVE-2021-36307


Publikacja: 2021-11-20

Opis:
Networking OS10, versions prior to October 2021 with RESTCONF API enabled, contains a privilege escalation vulnerability. A malicious low privileged user with specific access to the API could potentially exploit this vulnerability to gain admin privileges on the affected system.

Typ:

CWE-269

(Improper Privilege Management)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
8.5/10
10/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
DELL -> Networking os10 

 Referencje:
https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000193076

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top