Podatność CVE-2021-36310


Publikacja: 2021-11-20

Opis:
Dell Networking OS10, versions 10.4.3.x, 10.5.0.x, 10.5.1.x & 10.5.2.x, contain an uncontrolled resource consumption flaw in its API service. A high-privileged API user may potentially exploit this vulnerability, leading to a denial of service.

Typ:

CWE-400

(Uncontrolled Resource Consumption ('Resource Exhaustion'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
DELL -> Networking os10 

 Referencje:
https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000193076

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top