Podatność CVE-2021-3633


Publikacja: 2021-08-17

Opis:
A DLL preloading vulnerability was reported in Lenovo Driver Management prior to version 2.9.0719.1104 that could allow privilege escalation.

Typ:

CWE-426

(Untrusted Search Path)

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.9/10
10/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Lenovo -> Drivers management 

 Referencje:
https://iknow.lenovo.com.cn/detail/dc_198418.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top