Podatność CVE-2021-36340


Publikacja: 2021-11-20

Opis:
Dell EMC SCG 5.00.00.10 and earlier, contain a sensitive information disclosure vulnerability. A local malicious user may exploit this vulnerability to read sensitive information and use it.

Typ:

CWE-532

(Information Exposure Through Log Files)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
DELL -> Emc secure connect gateway 

 Referencje:
https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000193601/dsa-2021-245-dell-emc-secure-connect-gateway-security-update-for-multiple-vulnerabilities

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top