Podatność CVE-2021-3637


Publikacja: 2021-07-09

Opis:
A flaw was found in keycloak-model-infinispan in keycloak versions before 14.0.0 where authenticationSessions map in RootAuthenticationSessionEntity grows boundlessly which could lead to a DoS attack.

Typ:

CWE-770

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Redhat -> Keycloak 
Redhat -> Single sign-on 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1979638

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top