Podatność CVE-2021-36654


Publikacja: 2021-08-03

Opis:
CMSuno 1.7 is vulnerable to an authenticated stored cross site scripting in modifying the filename parameter (tgo) while updating the theme.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
CMSuno 1.7 Cross Site Scripting
splint3rsec
06.08.2021

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Cmsuno project -> Cmsuno 

 Referencje:
https://github.com/boiteasite/cmsuno/issues/17
http://packetstormsecurity.com/files/163737/CMSuno-1.7-Cross-Site-Scripting.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top