Podatność CVE-2021-3678


Publikacja: 2021-08-04

Opis:
showdoc is vulnerable to Use of Cryptographically Weak Pseudo-Random Number Generator (PRNG)

Typ:

CWE-338

(Use of Cryptographically Weak PRNG)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Showdoc -> Showdoc 

 Referencje:
https://github.com/star7th/showdoc/commit/4b962c1740311e0d46775023b6acba39ad60e370
https://huntr.dev/bounties/f9a9defd-29ea-4442-b692-ff1512813de4

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top