Podatność CVE-2021-36781


Publikacja: 2022-01-14

Opis:
A Incorrect Default Permissions vulnerability in the parsec package of openSUSE Factory allows local attackers to imitate the service leading to DoS or clients talking to an imposter service. This issue affects: openSUSE Factory parsec versions prior to 0.8.1-1.1.

Typ:

CWE-276

(Incorrect Default Permissions)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.6/10
4.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
Opensuse -> Factory 

 Referencje:
https://bugzilla.suse.com/show_bug.cgi?id=1193484

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top