Podatność CVE-2021-3680


Publikacja: 2021-08-04

Opis:
showdoc is vulnerable to Missing Cryptographic Step

Typ:

CWE-326

(Inadequate Encryption Strength)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Showdoc -> Showdoc 

 Referencje:
https://huntr.dev/bounties/76b49607-fba9-4100-9be7-cb459fe6cfe2
https://github.com/star7th/showdoc/commit/4b962c1740311e0d46775023b6acba39ad60e370

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top