Podatność CVE-2021-36801


Publikacja: 2021-08-04   Modyfikacja: 2021-08-05

Opis:
Akaunting version 2.1.12 and earlier suffers from an authentication bypass issue in the user-controllable field, companies[0]. This issue was fixed in version 2.1.13 of the product.

Typ:

CWE-639

(Authorization Bypass Through User-Controlled Key)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.5/10
4.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Akaunting -> Akaunting 

 Referencje:
https://www.rapid7.com/blog/post/2021/07/27/multiple-open-source-web-app-vulnerabilities-fixed/

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top