Podatność CVE-2021-36802


Publikacja: 2021-08-04   Modyfikacja: 2021-08-05

Opis:
Akaunting version 2.1.12 and earlier suffers from a denial-of-service issue that is triggered by setting a malformed 'locale' variable and sending it in an otherwise normal HTTP POST request. This issue was fixed in version 2.1.13 of the product.

Typ:

NVD-CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Akaunting -> Akaunting 

 Referencje:
https://www.rapid7.com/blog/post/2021/07/27/multiple-open-source-web-app-vulnerabilities-fixed/

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top