Podatność CVE-2021-36803


Publikacja: 2021-08-04   Modyfikacja: 2021-08-05

Opis:
Akaunting version 2.1.12 and earlier suffers from a persistent (type II) cross-site scripting (XSS) vulnerability in processing user-supplied avatar images. This issue was fixed in version 2.1.13 of the product.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Akaunting -> Akaunting 

 Referencje:
https://www.rapid7.com/blog/post/2021/07/27/multiple-open-source-web-app-vulnerabilities-fixed/

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top