Podatność CVE-2021-3683


Publikacja: 2021-11-13

Opis:
showdoc is vulnerable to Cross-Site Request Forgery (CSRF)

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Showdoc -> Showdoc 

 Referencje:
https://huntr.dev/bounties/063a339a-5d78-40d6-a96a-6716960e8134
https://github.com/star7th/showdoc/commit/67093c879a6563aa6ee08003177777d1975e2351

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top