Podatność CVE-2021-37195


Publikacja: 2022-01-11

Opis:
A vulnerability has been identified in COMOS (All versions < V10.4.1). The COMOS Web component of COMOS accepts arbitrary code as attachment to tasks. This could allow an attacker to inject malicious code that is executed when loading the attachment.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Siemens -> Comos 

 Referencje:
https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-995338.pdf

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top