Podatność CVE-2021-3728


Publikacja: 2021-08-23

Opis:
firefly-iii is vulnerable to Cross-Site Request Forgery (CSRF)

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Firefly-iii -> Firefly iii 

 Referencje:
https://github.com/firefly-iii/firefly-iii/commit/14cdce113e0eb8090d09066fcd2b5cf03b5ac84e
https://huntr.dev/bounties/dd54c5a1-0d4a-4f02-a111-7ce4ddc67a4d

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top