Podatność CVE-2021-37548


Publikacja: 2021-08-06

Opis:
In JetBrains TeamCity before 2021.1, passwords in cleartext sometimes could be stored in VCS.

Typ:

CWE-312

(Cleartext Storage of Sensitive Information)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Jetbrains -> Teamcity 

 Referencje:
https://blog.jetbrains.com/blog/2021/08/05/jetbrains-security-bulletin-q2-2021/

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top