Podatność CVE-2021-37922


Publikacja: 2021-10-07

Opis:
Zoho ManageEngine ADManager Plus version 7110 and prior is vulnerable to path traversal which allows copying of files from one directory to another.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Zohocorp -> Manageengine admanager plus 

 Referencje:
https://www.manageengine.com/products/ad-manager/release-notes.html#7111
https://www.manageengine.com

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top