Podatność CVE-2021-37967


Publikacja: 2021-10-08   Modyfikacja: 2021-10-09

Opis:
Inappropriate implementation in Background Fetch API in Google Chrome prior to 94.0.4606.54 allowed a remote attacker who had compromised the renderer process to leak cross-origin data via a crafted HTML page.

Typ:

CWE-668

(Exposure of Resource to Wrong Sphere)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Google -> Chrome 
Fedoraproject -> Fedora 

 Referencje:
https://chromereleases.googleblog.com/2021/09/stable-channel-update-for-desktop_21.html
https://crbug.com/1243622
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/4DDW7HAHTS3SDVXBQUY4SURELO5D4X7R/

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top