Podatność CVE-2021-38146


Publikacja: 2021-11-22

Opis:
The File Download API in Wipro Holmes Orchestrator 20.4.1 (20.4.1_02_11_2020) allows remote attackers to read arbitrary files via absolute path traversal in the SearchString JSON field in /home/download POST data.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Wipro Holmes Orchestrator 20.4.1 Arbitrary File Download
Rizal Muhammed
16.11.2021
Med.
Wipro Holmes Orchestrator 20.4.1 Unauthenticated Arbitrary File Read PoC
Rizal Muhammed
22.11.2021

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Wipro -> Holmes 

 Referencje:
https://www.wipro.com/holmes/
http://packetstormsecurity.com/files/164970/Wipro-Holmes-Orchestrator-20.4.1-Arbitrary-File-Download.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top