Podatność CVE-2021-38152


Publikacja: 2021-08-06

Opis:
index.php/appointment/insert_patient_add_appointment in Chikitsa Patient Management System 2.0.0 allows XSS.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Chikitsa 2.0.0 Cross Site Scripting
nu11secur1ty
13.08.2021

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Chikitsa -> Patient management system 

 Referencje:
https://github.com/jboogie15/CVE-2021-38149
https://chikitsa.net/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top