Podatność CVE-2021-38198


Publikacja: 2021-08-08   Modyfikacja: 2021-08-09

Opis:
arch/x86/kvm/mmu/paging_tmpl.h in the Linux kernel before 5.12.11 incorrectly computes the access permissions of a shadow page, leading to a missing guest protection page fault.

Typ:

NVD-CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Linux -> Linux kernel 

 Referencje:
https://github.com/torvalds/linux/commit/b1bd5cba3306691c771d558e94baa73e8b0b96b7
https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v5.x/ChangeLog-5.12.11

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top