Podatność CVE-2021-38200


Publikacja: 2021-08-08   Modyfikacja: 2021-08-09

Opis:
arch/powerpc/perf/core-book3s.c in the Linux kernel before 5.12.13, on systems with perf_event_paranoid=-1 and no specific PMU driver support registered, allows local users to cause a denial of service (perf_instruction_pointer NULL pointer dereference and OOPS) via a "perf record" command.

Typ:

CWE-476

(NULL Pointer Dereference)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Linux -> Linux kernel 

 Referencje:
https://github.com/torvalds/linux/commit/60b7ed54a41b550d50caf7f2418db4a7e75b5bdc
https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v5.x/ChangeLog-5.12.13

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top