Podatność CVE-2021-38201


Publikacja: 2021-08-08   Modyfikacja: 2021-08-09

Opis:
net/sunrpc/xdr.c in the Linux kernel before 5.13.4 allows remote attackers to cause a denial of service (xdr_set_page_base slab-out-of-bounds access) by performing many NFS 4.2 READ_PLUS operations.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Linux -> Linux kernel 

 Referencje:
https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v5.x/ChangeLog-5.13.4
https://github.com/torvalds/linux/commit/6d1c0f3d28f98ea2736128ed3e46821496dc3a8c

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top