Podatność CVE-2021-3828


Publikacja: 2021-09-27

Opis:
nltk is vulnerable to Inefficient Regular Expression Complexity

Typ:

CWE-697

(Insufficient Comparison)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
NLTK -> NLTK 

 Referencje:
https://huntr.dev/bounties/d19aed43-75bc-4a03-91a0-4d0bb516bc32
https://github.com/nltk/nltk/commit/277711ab1dec729e626b27aab6fa35ea5efbd7e6

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top