Podatność CVE-2021-38283


Publikacja: 2021-11-29

Opis:
Wipro Holmes Orchestrator 20.4.1 (20.4.1_02_11_2020) allows remote attackers to read application log files containing sensitive information via a predictable /log URI.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Wipro Holmes Orchestrator 20.4.1 Unauthenticated Log File Disclosure
Rizal Muhammed
22.11.2021

Typ:

CWE-532

(Information Exposure Through Log Files)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Wipro -> Holmes 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/165031/Wipro-Holmes-Orchestrator-20.4.1-File-Disclosure.html
https://www.wipro.com/holmes/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top