Podatność CVE-2021-38357


Publikacja: 2021-09-10

Opis:
The SMS OVH WordPress plugin is vulnerable to Reflected Cross-Site Scripting via the position parameter found in the ~/sms-ovh-sent.php file which allows attackers to inject arbitrary web scripts, in versions up to and including 0.1.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Elyazalee -> Sms-ovh 

 Referencje:
https://www.wordfence.com/vulnerability-advisories/#CVE-2021-38357
https://plugins.trac.wordpress.org/browser/sms-ovh/trunk/sms-ovh-sent.php#L44

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top