Podatność CVE-2021-38416


Publikacja: 2021-11-03

Opis:
Delta Electronics DIALink versions 1.2.4.0 and prior insecurely loads libraries, which may allow an attacker to use DLL hijacking and takeover the system where the software is installed.

Typ:

CWE-427

(Uncontrolled Search Path Element)

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.4/10
6.4/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Deltaww -> Dialink 

 Referencje:
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-294-02

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top