Podatność CVE-2021-38452


Publikacja: 2021-10-12

Opis:
A path traversal vulnerability in the Moxa MXview Network Management software Versions 3.x to 3.2.2 may allow an attacker to create or overwrite critical files used to execute code, such as programs or libraries.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
MOXA -> Mxview 

 Referencje:
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-278-03

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top