Podatność CVE-2021-38461


Publikacja: 2021-10-22

Opis:
The affected product uses a hard-coded blowfish key for encryption/decryption processes. The key can be easily extracted from binaries.

Typ:

CWE-321

(Use of Hard-coded Cryptographic Key)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Auvesy -> Versiondog 

 Referencje:
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-292-01

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top