Podatność CVE-2021-38506


Publikacja: 2021-12-08   Modyfikacja: 2021-12-09

Opis:
Through a series of navigations, Firefox could have entered fullscreen mode without notification or warning to the user. This could lead to spoofing attacks on the browser UI including phishing. This vulnerability affects Firefox < 94, Thunderbird < 91.3, and Firefox ESR < 91.3.

Typ:

CWE-1021

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Mozilla -> Firefox 
Mozilla -> Firefox esr 
Mozilla -> Thunderbird 

 Referencje:
https://www.mozilla.org/security/advisories/mfsa2021-50/
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1730750
https://www.mozilla.org/security/advisories/mfsa2021-49/
https://www.mozilla.org/security/advisories/mfsa2021-48/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top