Podatność CVE-2021-38509


Publikacja: 2021-12-08   Modyfikacja: 2021-12-09

Opis:
Due to an unusual sequence of attacker-controlled events, a Javascript alert() dialog with arbitrary (although unstyled) contents could be displayed over top an uncontrolled webpage of the attacker's choosing. This vulnerability affects Firefox < 94, Thunderbird < 91.3, and Firefox ESR < 91.3.

Typ:

CWE-1021

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Mozilla -> Firefox 
Mozilla -> Firefox esr 
Mozilla -> Thunderbird 

 Referencje:
https://www.mozilla.org/security/advisories/mfsa2021-50/
https://www.mozilla.org/security/advisories/mfsa2021-49/
https://www.mozilla.org/security/advisories/mfsa2021-48/
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1718571

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top