Podatność CVE-2021-3851


Publikacja: 2021-10-19

Opis:
firefly-iii is vulnerable to URL Redirection to Untrusted Site

Typ:

CWE-601

(URL Redirection to Untrusted Site ('Open Redirect'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.9/10
4.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Firefly-iii -> Firefly iii 

 Referencje:
https://github.com/firefly-iii/firefly-iii/commit/8662dfa4c0f71efef61c31dc015c6f723db8318d
https://huntr.dev/bounties/549a1040-9b5e-420b-9b80-20700dd9d592

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top