Podatność CVE-2021-38603


Publikacja: 2021-08-12   Modyfikacja: 2021-08-13

Opis:
PluXML 5.8.7 allows core/admin/profil.php stored XSS via the Information field.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
PluXML 5.8.7 Cross Site Scripting
nu11secur1ty
13.08.2021

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Pluxml -> Pluxml 

 Referencje:
https://pluxml.org/download/changelog.txt
https://github.com/KielVaughn/CVE-2021-38603
http://packetstormsecurity.com/files/163823/PluXML-5.8.7-Cross-Site-Scripting.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top