Podatność CVE-2021-3901


Publikacja: 2021-10-27   Modyfikacja: 2021-10-28

Opis:
firefly-iii is vulnerable to Cross-Site Request Forgery (CSRF)

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Firefly-iii -> Firefly iii 

 Referencje:
https://github.com/firefly-iii/firefly-iii/commit/b42d8d1e305cad70d9b83b33cd8e0d7a4b2060c2
https://huntr.dev/bounties/62508fdc-c26b-4312-bf75-fd3a3f997464

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top