Podatność CVE-2021-39054


Publikacja: 2021-12-13

Opis:
IBM Spectrum Copy Data Management 2.2.13 and earlier could allow a remote attacker to hijack the clicking action of the victim. By persuading a victim to visit a malicious Web site, a remote attacker could exploit this vulnerability to hijack the victim's click actions and possibly launch further attacks against the victim. IBM X-Force ID: 214525.

Typ:

CWE-1021

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak

 Referencje:
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/214525
https://www.ibm.com/support/pages/node/6525554

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top