Podatność CVE-2021-39116


Publikacja: 2021-09-08

Opis:
Affected versions of Atlassian Jira Server and Data Center allow remote attackers to impact the application's availability via a Denial of Service (DoS) vulnerability in the GIF Image Reader component. The affected versions are before version 8.19.0.

Typ:

NVD-CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Atlassian -> Data center 
Atlassian -> JIRA 

 Referencje:
https://jira.atlassian.com/browse/JRASERVER-72738

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top