Podatność CVE-2021-39121


Publikacja: 2021-09-08

Opis:
Affected versions of Atlassian Jira Server and Data Center allow authenticated remote attackers to enumerate the keys of private Jira projects via an Information Disclosure vulnerability in the /rest/api/latest/projectvalidate/key endpoint. The affected versions are before version 8.5.18, from version 8.6.0 before 8.13.10, and from version 8.14.0 before 8.18.2.

Typ:

NVD-CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Atlassian -> Data center 
Atlassian -> JIRA 

 Referencje:
https://jira.atlassian.com/browse/JRASERVER-72715

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top