Podatność CVE-2021-39127


Publikacja: 2021-10-21

Opis:
Affected versions of Atlassian Jira Server and Data Center allow anonymous remote attackers to the query component JQL endpoint via a Broken Access Control vulnerability (BAC) vulnerability. The affected versions are before version 8.5.10, and from version 8.6.0 before 8.13.1.

Typ:

CWE-668

(Exposure of Resource to Wrong Sphere)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Atlassian -> JIRA 
Atlassian -> Jira software data center 

 Referencje:
https://jira.atlassian.com/browse/JRASERVER-72003

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top