Podatność CVE-2021-39359


Publikacja: 2021-08-22

Opis:
In GNOME libgda through 6.0.0, gda-web-provider.c does not enable TLS certificate verification on the SoupSessionSync objects it creates, leaving users vulnerable to network MITM attacks. NOTE: this is similar to CVE-2016-20011.

Typ:

CWE-295

(Certificate Issues)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Gnome -> Libgda 

 Referencje:
https://gitlab.gnome.org/GNOME/libgda/-/issues/249
https://blogs.gnome.org/mcatanzaro/2021/05/25/reminder-soupsessionsync-and-soupsessionasync-default-to-no-tls-certificate-verification/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top