Podatność CVE-2021-39521


Publikacja: 2021-09-20

Opis:
An issue was discovered in libredwg through v0.10.1.3751. A NULL pointer dereference exists in the function bit_read_BB() located in bits.c. It allows an attacker to cause Denial of Service.

Typ:

CWE-476

(NULL Pointer Dereference)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
GNU -> Libredwg 

 Referencje:
https://github.com/LibreDWG/libredwg/issues/262

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top