Podatność CVE-2021-39796


Publikacja: 2022-04-12

Opis:
In HarmfulAppWarningActivity of HarmfulAppWarningActivity.java, there is a possible way to trick victim to install harmful app due to a tapjacking/overlay attack. This could lead to local escalation of privilege with User execution privileges needed. User interaction is needed for exploitation.Product: AndroidVersions: Android-10 Android-11 Android-12 Android-12LAndroid ID: A-205595291

Typ:

CWE-1021

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.9/10
10/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Google -> Android 

 Referencje:
https://source.android.com/security/bulletin/2022-04-01

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top