Podatność CVE-2021-4000


Publikacja: 2021-12-03

Opis:
showdoc is vulnerable to URL Redirection to Untrusted Site

Typ:

CWE-601

(URL Redirection to Untrusted Site ('Open Redirect'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Showdoc -> Showdoc 

 Referencje:
https://huntr.dev/bounties/e4d803e0-3104-432c-80b3-34bc453c8962
https://github.com/star7th/showdoc/commit/c7f10033eba5f2b5a537f9af9ba2379138e67138

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top