Podatność CVE-2021-40377


Publikacja: 2021-09-08

Opis:
SmarterTools SmarterMail 16.x before build 7866 has stored XSS. The application fails to sanitize email content, thus allowing one to inject HTML and/or JavaScript into a page that will then be processed and stored by the application.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Smartertools -> Smartermail 

 Referencje:
https://www.smartertools.com/smartermail/release-notes/current

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top