Podatność CVE-2021-40539


Publikacja: 2021-09-07

Opis:
Zoho ManageEngine ADSelfService Plus version 6113 and prior is vulnerable to REST API authentication bypass with resultant remote code execution.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
ManageEngine ADSelfService Plus Authentication Bypass / Code Execution
mr_me
27.11.2021

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Zohocorp -> Manageengine adselfservice plus 

 Referencje:
https://www.manageengine.com/products/self-service-password/kb/how-to-fix-authentication-bypass-vulnerability-in-REST-API.html
https://www.manageengine.com

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top