Podatność CVE-2021-41013


Publikacja: 2021-12-08

Opis:
An improper access control vulnerability [CWE-284] in FortiWeb versions 6.4.1 and below and 6.3.15 and below in the Report Browse section of Log & Report may allow an unauthorized and unauthenticated user to access the Log reports via their URLs.

Typ:

CWE-863

(Incorrect Authorization)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Fortinet -> Fortiweb 

 Referencje:
https://fortiguard.com/advisory/FG-IR-21-138

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top