Podatność CVE-2021-41015


Publikacja: 2021-12-08

Opis:
A improper neutralization of input during web page generation ('cross-site scripting') in Fortinet FortiWeb version 6.4.1 and below, 6.3.15 and below allows attacker to execute unauthorized code or commands via crafted HTTP requests to SAML login handler

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Fortinet -> Fortiweb 

 Referencje:
https://fortiguard.com/advisory/FG-IR-21-139

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top